A K A D E M I E   P R O   Ř E D I T E L E

R o z v í j í m e   k v a l i t u   v z d ě l á v á n í

Ředitel školy je nepostradatelná funkce na poli vzdělávání. Správný ředitel či ředitelka rozumí své roli, dokáže plánovat a vyhodnocovat svá rozhodnutí, dokáže nastavit navazující kroky, jak u sebe, tak i ve škole. Být ředitelem s sebou nese zodpovědnost k vedení pedagogů, kteří pak provázejí žáky tak, aby se učili naplno a s radostí.

 

Jste ředitelem či ředitelkou školy, nebo jste v rámci své kariéry na nejlepší cestě se jím stát? Akademie pro ředitele vás na to připraví.

KDO SE MŮŽE PŘIHÁSIT?

Ředitel/ka

Učitel/ka

Manažer/ka

Zvažujete v rámci své učitelské praxe postup na pozici ředitele? Zajímá vás, co všechno byste jako ředitel měli na starosti? Chtěli byste v tomto směru načerpat zkušenosti?

AKADEMIE je tu pro vás.Přihlásit se

Působíte jako manažer ve vzdělávání, nebo na jiné pozici, která se s budoucím uplatněním v ředitelské funkci pojí? Ředitelská práce vás zajímá a zvažujete se v ní angažovat?

AKADEMIE je tu pro vás.Přihlásit se

Pracujete už delší dobu na pozici ředitele a chcete si prohloubit znalosti či modernizovat přístup? Nebo jste ve funkci krátce a potřebujete si doplnit vzdělání a inspirovat se?

AKADEMIE je tu pro vás.Přihlásit se

CO VÁS NAUČÍME?

Naučíme vás prohloubit váš profesionální přístup, manažerské schopnosti a komunikativní stránku vaší osobnosti. Zaměříme se především na:

  • sebepoznání
  • vnitřní motivaci pro změnu
  • základní znalosti k zavedení změn ve škole
  • dovednosti, které vybavují vedení škol kompetencemi vést
  • inspiraci ze zahraničí a z jiných oborů

JAK BUDE KURZ PROBÍHAT?

Učení by mělo umožnit „prožitek“. Každý z účastníků kurzu bude mít dostatek času na trénink dovedností, jejich vzájemné sdílení, praktická cvičení a hodnocení. Každý účastník si stanoví hlavní osobní cíl a cíl pro svou organizaci, v průběhu kurzu na něm pracuje a v závěru kurzu jej vyhodnotí a sdílí s ostatními účastníky.


Kurz tvoří celkem 8 setkání (z toho první setkání bude dvoudenní). Setkání budou probíhat formou workshopů, ve kterých se propojí jak teorie, tak i praxe a sebezkušenostní charakter spolupráce. Součástí kurzu je také inspirativní návštěva a zapojení se do aktivit na jedné z nejlépe hodnocených středních škol v ČR.


Do kurzu přijímáme maximálně 20 účastníků. Pří větším zájmu vybereme konečných 20 účastníků na základě motivačních pohovorů.

 

KONÁNÍ KURZU: leden-květen 2018

DATUM PRVNÍHO SETKÁNÍ: 20. - 21. ledna 2018

CENA KURZU: 2.500,-


ABSOLVENT AKADEMIE

Absolvent AKADEMIE je seznámen se základními znalostmi a dovednostmi potřebnými pro vykonávání pozice ředitele školy. Absolvent je vnitřně motivován k zavedení změn s cílem podporovat svůj tým a tím rozvíjet kvalitu průběhu vzdělávání každého žáka.

 

V neposlední řadě je absolvent vybaven znalostmi a dovednostmi potřebnými pro úspěšný vstup na pozici ředitele školy. Absolvent je připraven na výběrové řízení na pozici ředitele.

ZAMĚŘENÍ JEDNOTLIVÝCH SETKÁNÍ

Jednotlivé na sebe navazující bloky podporují dovednosti manažera i lídra, rozvíjejí strategické myšlení, reflektují manažerský přístup, práci s týmem a učí komunikačním a prezentačním technikám:


LEDEN 2018

KULTURA ŠKOLY, ROLE ŘEDITELE JAKO LEADRA, SEBEPOZNÁNÍ A SEBEREFLEXE


ÚNOR-BŘEZEN 2018

KONCEPCE ŠKOLY, VIZE, MISE A STRATEGIE


DUBEN 2018

KOMUNIKAČNÍ A PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI


DUBEN-KVĚTEN 2018

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI A STYLY VEDENÍ 

REGISTRACE

Akademie pro ředitele


RNDr. Mgr. Břetislav Svozil, Ph.D.


Žerotínovo náměstí 6

602 00  Brno


Tel.: +420 608 407 832

Email: bretislav.svozil@gmail.com

Website by Above & Below